Provincie Noord Holland

Deze gegevens zijn in mei 2018 voor het laatst gewijzigd
Eigenaar van dit bedrijf? Klik hier om uw gegevens aan te passen
Adres

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
Nederland

Provincie Noord Holland is actief in de haven van Amsterdam. De organisatie heeft haar zetel in Haarlem, de hoofdstad van de provincie. Binnen bestuurlijk Nederland vormen provincies de regionale bestuurslaag tussen de rijksoverheid en de gemeenten. Ze houden zich bezig met onderwerpen waarvoor de rijksoverheid te groot is en afzonderlijke gemeenten te klein. Veel onderwerpen hebben betrekking op ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, regionale economie, milieu, recreatie, natuur en landschap, welzijn en cultuur.

Diensten
Ladingstromen