Nuon Power Generation B.V.

Deze gegevens zijn in mei 2018 voor het laatst gewijzigd
Eigenaar van dit bedrijf? Klik hier om uw gegevens aan te passen
Adres

Nieuwe Hemweg 7 - 8
1013 BG Amsterdam
Nederland

Nuon Power Generation B.V. is uitbater van de twee elektriciteitscentrales Hemweg 8 en Hemweg 9. Zij zijn respectievelijk kolen- en gasgestookt. Samen kunnen zij maximaal netto ruim 1000 megawatt elektrisch vermogen opwekken.

De kolencentrale is midden jaren negentig in bedrijf genomen en is de enige kolencentrale van Nuon. Er wordt wekelijks 36.000 ton kolen verbrand. Deze worden per zeeschip aangevoerd bij een nabijgelegen overslagbedrijf. Vanuit daar loopt een transportband naar het Nuon-terrein. De gascentrale is operationeel sinds 2012 en heeft een relatief hoog rendement. Door nieuwe technieken heeft de centrale een relatief lage uitstoot van stikstofoxiden (NOx).

Diensten
Ladingstromen