Dienst Onderwijs, Jeugd en Zorg

Deze gegevens zijn in mei 2018 voor het laatst gewijzigd
Eigenaar van dit bedrijf? Klik hier om uw gegevens aan te passen
Adres

Postbus 1840
1000 BV Amsterdam
Nederland

Dienst Onderwijs, Jeugd en Zorg is één van de onderdelen van de Gemeente Amsterdam. De dienst houdt zich onder meer bezig met de handhaving van de leerplicht, huisvesting en kwaliteit van het onderwijs, aanpak van de jeugdwerkloosheid, jeugd- en jongerenwerk, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en discriminatiebestrijding. Veel van deze taken komen voort uit bestuurlijke ambities. De dienst werkt voor de uitvoering intensief samen met interne en externe partnerorganisaties.

Diensten
Ladingstromen