Bin2Barrel

Deze gegevens zijn in november 2018 voor het laatst gewijzigd
Eigenaar van dit bedrijf? Klik hier om uw gegevens aan te passen
Adres

Claude Debussylaan 7-29
1082 MC Amsterdam
Nederland

Bin2Barrel specialiseert zich in de verwerking van kunststoffen tot dieselolie met een laag zwavelgehalte. Het gaat om plastics die te vuil zijn om te worden hergebruikt. Dergelijke materialen belanden meestal op de stortplaats of in de afvalverbrandingsinstallatie, twee oplossingen die niet duurzaam zijn. Het bedrijf geeft het niet-recyclebare kunststof dankzij een nieuwe technologie in een fabriek een tweede leven geven.

De techniek bespaart veel uitstoot van koolstofdioxide tijdens het recyclingproces en bij het gebruik van de diesel. In vergelijking met eerste-generatiebiobrandstof concurreert de diesel van Bin2Barrel niet met de voedselketen. Het bedrijf levert de brandstof aan de scheepvaart. Jaarlijks wordt ongeveer 20.000 ton kunststof omgezet tot zo’n 19 miljoen liter diesel.

Ladingstromen