Aanvraag
Om welke haven(s) gaat het
Om welke stoffen gaat het
De scheepsafvalstoffen en (restanten van) schadelijke stoffen waarvoor je een aanvraag wilt indienen, uitgesplitst naar annexen zoals bedoeld in MARPOL 73/77.
Een afschrift van de aan jou verstrekte geldige inzamelvergunning(en) voor de inname van de eerdergenoemde stoffen, zoals bedoeld in artikel 9c van het Besluit Inzamelen Afvalstoffen. Zie ook: https://wetten.overheid.nl/BWBR0016530/2024-01-01#Paragraaf3
Maximaal 3 bestanden.
64 MB limiet.
Toegestane types: odf, pdf, doc, docx, .
Een afschrift van een vermelding van jouw bedrijf op een lijst van inzamelaars, zoals bedoeld in artikel 10.45 van de Wet milieubeheer.
Artikel 10.45 1 Het is verboden bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen in te zamelen: a. zonder vermelding op een lijst van inzamelaars, of b. ingeval de afvalstoffen tot de krachtens artikel 10.48 aangewezen categorieën behoren, zonder vergunning van Onze Minister. 2 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan, indien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet, voor daarbij aangegeven categorieën van gevallen vrijstelling worden verleend van het verbod, bedoeld in het eerste lid. 3 Onze Minister wijst een instantie aan die namens hem zorg draagt voor de vermelding van inzamelaars op de in het eerste lid bedoelde lijst van inzamelaars. 4 Op aanwijzing van Onze Minister wordt de vermelding van een inzamelaar op de lijst beëindigd. 5 Onze Minister stelt regels met betrekking tot de criteria voor vermelding op de lijst en beëindiging daarvan.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: odf, pdf, doc, docx.
Geef informatie over de aanwezigheid van een milieuzorgsysteem en eventuele certificeringen hiervan.
Artikel 10.45 1 Het is verboden bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen in te zamelen: a. zonder vermelding op een lijst van inzamelaars, of b. ingeval de afvalstoffen tot de krachtens artikel 10.48 aangewezen categorieën behoren, zonder vergunning van Onze Minister. 2 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan, indien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet, voor daarbij aangegeven categorieën van gevallen vrijstelling worden verleend van het verbod, bedoeld in het eerste lid. 3 Onze Minister wijst een instantie aan die namens hem zorg draagt voor de vermelding van inzamelaars op de in het eerste lid bedoelde lijst van inzamelaars. 4 Op aanwijzing van Onze Minister wordt de vermelding van een inzamelaar op de lijst beëindigd. 5 Onze Minister stelt regels met betrekking tot de criteria voor vermelding op de lijst en beëindiging daarvan.
Maximaal 3 bestanden.
64 MB limiet.
Toegestane types: odf, pdf, doc, docx.
Vermeldt de inzamelmiddelen waarover je de beschikking hebt en de mate van beschikbaarheid (zeggenschap) van deze voorzieningen.
Artikel 10.45 1 Het is verboden bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen in te zamelen: a. zonder vermelding op een lijst van inzamelaars, of b. ingeval de afvalstoffen tot de krachtens artikel 10.48 aangewezen categorieën behoren, zonder vergunning van Onze Minister. 2 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan, indien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet, voor daarbij aangegeven categorieën van gevallen vrijstelling worden verleend van het verbod, bedoeld in het eerste lid. 3 Onze Minister wijst een instantie aan die namens hem zorg draagt voor de vermelding van inzamelaars op de in het eerste lid bedoelde lijst van inzamelaars. 4 Op aanwijzing van Onze Minister wordt de vermelding van een inzamelaar op de lijst beëindigd. 5 Onze Minister stelt regels met betrekking tot de criteria voor vermelding op de lijst en beëindiging daarvan.
Maximaal 3 bestanden.
64 MB limiet.
Toegestane types: odf, pdf, doc, docx.
Geef informatie over contractuele of andere verplichtingen tot aflevering van ingezamelde stoffen aan een of meer bedrijven met een vaste inrichting aan de wal.
Artikel 10.45 1 Het is verboden bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen in te zamelen: a. zonder vermelding op een lijst van inzamelaars, of b. ingeval de afvalstoffen tot de krachtens artikel 10.48 aangewezen categorieën behoren, zonder vergunning van Onze Minister. 2 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan, indien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet, voor daarbij aangegeven categorieën van gevallen vrijstelling worden verleend van het verbod, bedoeld in het eerste lid. 3 Onze Minister wijst een instantie aan die namens hem zorg draagt voor de vermelding van inzamelaars op de in het eerste lid bedoelde lijst van inzamelaars. 4 Op aanwijzing van Onze Minister wordt de vermelding van een inzamelaar op de lijst beëindigd. 5 Onze Minister stelt regels met betrekking tot de criteria voor vermelding op de lijst en beëindiging daarvan.
Maximaal 3 bestanden.
64 MB limiet.
Toegestane types: odf, pdf, doc, docx.
Vermeldt de aard en verwachte hoeveelheid van de door jou in te nemen stoffen.
De tarieven die je hanteert voor de inzameling van eerder genoemde stoffen.
Artikel 10.45 1 Het is verboden bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen in te zamelen: a. zonder vermelding op een lijst van inzamelaars, of b. ingeval de afvalstoffen tot de krachtens artikel 10.48 aangewezen categorieën behoren, zonder vergunning van Onze Minister. 2 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan, indien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet, voor daarbij aangegeven categorieën van gevallen vrijstelling worden verleend van het verbod, bedoeld in het eerste lid. 3 Onze Minister wijst een instantie aan die namens hem zorg draagt voor de vermelding van inzamelaars op de in het eerste lid bedoelde lijst van inzamelaars. 4 Op aanwijzing van Onze Minister wordt de vermelding van een inzamelaar op de lijst beëindigd. 5 Onze Minister stelt regels met betrekking tot de criteria voor vermelding op de lijst en beëindiging daarvan.
Maximaal 3 bestanden.
64 MB limiet.
Toegestane types: odf, pdf, doc, docx.
Informatie over de deskundigheid, verantwoordelijkheden en zeggenschap van het personeel dat je met de inname belast.
Artikel 10.45 1 Het is verboden bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen in te zamelen: a. zonder vermelding op een lijst van inzamelaars, of b. ingeval de afvalstoffen tot de krachtens artikel 10.48 aangewezen categorieën behoren, zonder vergunning van Onze Minister. 2 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan, indien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet, voor daarbij aangegeven categorieën van gevallen vrijstelling worden verleend van het verbod, bedoeld in het eerste lid. 3 Onze Minister wijst een instantie aan die namens hem zorg draagt voor de vermelding van inzamelaars op de in het eerste lid bedoelde lijst van inzamelaars. 4 Op aanwijzing van Onze Minister wordt de vermelding van een inzamelaar op de lijst beëindigd. 5 Onze Minister stelt regels met betrekking tot de criteria voor vermelding op de lijst en beëindiging daarvan.
Maximaal 3 bestanden.
64 MB limiet.
Toegestane types: odf, pdf, doc, docx.
Informatie over de rechtspersoon en de samenstelling van het bestuur van jouw bedrijf, in de vorm van een uittreksel van de Kamer van Koophandel.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: odf, pdf, doc, docx.
Informatie over de hoofdactiviteit van jouw bedrijf.