Aanvraagformulier PEC

Voor het varen in het Zeehavengebied Amsterdam-IJmond geldt een loodsplicht. Is je schip 75 meter lang (lengte over alles) of korter? En heeft je zeeschip geen gevaarlijke lading? Dan ben je vrijgesteld van loodsplicht. Is je schip langer dan 75 meter? Dan geldt er een loodsplicht.

Meer over de loodsplicht lees je in het Loodsplichtbesluit 2021 en de Loodsplichtregeling 2021.

Wanneer kom je in aanmerking voor een vrijstelling?

  • Als het schip met een lengte over alles tot en met 130 meter een verplaatsing maakt binnen een havenbekken in een zeehavengebied of een gedeelte daarvan, zonder daarbij de hoofdvaarweg binnen dat zeehavengebied te bevaren.
  • Als er een kapitein of eerste stuurman met een geldig pilot exemption certificate (PEC) aan boord is.
  • Als het een werkschip betreft met een maximale lengte van 150m, mits een kapitein naar het oordeel van de bevoegde autoriteit voldoende bekend is met de plaatselijke omstandigheden en communicatieprocedures.
  • Als een zeeschip, voor zover het geen zeeschip met gevaarlijke lading betreft, een verplaatsing maakt langs dezelfde kade of een soortgelijke korte verplaatsing maakt binnen een scheepvaartweg.

Voor meer informatie lees dan de informatiegids PEC's.

Aanvrager

Door een account aan te maken in Myport, hoef je niet steeds dezelfde gegevens opnieuw in te vullen.

Meld je aan of log in »
Type aanvraag
PEC-houder
Geslacht
Voeg eventueel een bijlage toe
Max. 5 mb. PDF file.
Reeds succesvol afgeronde opleidingsmodules
Type schip
PEC Coastal ships (Kleine Zeeschepen)
Is de hoogte meer dan 18 meter, dan moet u een reguliere PEC aanvragen. 
Vaart u met uw schip maximaal 200 NM buiten de kust?
In de trajecten d tot en met h zijn de tussengelegen havenbekkens geen onderdeel van het traject
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: jpg, jpeg, png, odf, pdf.