Aanvraag evenementenvergunning op basis van het BPR (Binnenvaart Politie Reglement)

Voor de aanvraag van een evenementenvergunning is er een verschil op basis van welke wetgeving deze wordt aangevraagd.


In de APV (Algemene Plaatselijke Verordening)  is een evenement:
het geheel van activiteiten dat plaatsvindt bij een voor publiek toegankelijke gebeurtenis op of aan de weg of het openbaar water met een openbaar dan wel besloten karakter (tot zover relevant).
In dit geval kunt u bij de desbetreffende instantie een aanvraag indienen.

In het BPR is een evenement:
niet gedefinieerd maar artikel 1.23 eerste lid bepaalt” Het is verboden een sportevenement, een festiviteit of een ander evenement, waarbij een of meer schepen of drijvende voorwerpen zijn betrokken, dan wel een tewaterlating van een schip of een proefvaart met een schip of van een drijvend voorwerp of werkzaamheden op een vaarweg". Het derde lid gaat erover dat het ook kan gaan om personen die anders dan op een schip in het water zijn.
Type evenement
Beperkt het evenement zich tot het water?

Vul onderstaande gegevens in. De behandeltermijn voor deze aanvraag is 10 weken.

Evenement
Upload het draaiboek
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: pdf.