Witteveen & Bos

Deze gegevens zijn in maart 2021 voor het laatst gewijzigd
Eigenaar van dit bedrijf? Klik hier om uw gegevens aan te passen
Adres

Leeuwenbrug 8
7411TJ Deventer
Nederland

Als advies- en ingenieursbureau werken we aan complexe vraagstukken op het gebied van energie, water en milieu. Wij staan hierbij voor het welzijn van mens, natuur en aarde. De thema’s duurzaamheid, gezondheid en veiligheid staan daarbij centraal. We willen een leefbare omgeving met duurzame beschikbaarheid en gebruik van water, energie en grondstoffen. In projecten werken we aan een gezond en veilig leefmilieu, voldoende schoon water voor drinkwater, landbouw en industrie, schone en energiezuinige productie- en verwerkingsprocessen. En aan een gezond ecologisch systeem en duurzame (terug)winning van energie en grondstoffen.

Ladingstromen