Suez Recycling Services

Deze gegevens zijn in mei 2018 voor het laatst gewijzigd
Eigenaar van dit bedrijf? Klik hier om uw gegevens aan te passen
Adres

Mr E N van Kleffensstraat 6
6842 CV Arnhem
Nederland

Suez Recycling Services is specialist op het gebied van afvalinzameling en -verwerking tot herbruikbare grondstoffen. Het afval is afkomstig van bedrijven, overheden en andere instellingen. Op deze locatie gaat het voornamelijk om papier en kunststoffen. Dit wordt aangeleverd in diverse grote en kleine containers. De materialen worden ingenomen, gesorteerd en gescheiden. Vervolgens worden ze in balen geperst en voor verdere verwerking getransporteerd naar recyclinginstallaties elders. Restafval wordt verbrand.

Doelstelling bij het recyclingproces is maximale terugwinning van zowel materialen als energie. Suez adviseert klanten ook over afvalmanagement, verduurzaming en kostenbeheersing.