Royal HaskoningDHV

Deze gegevens zijn in december 2020 voor het laatst gewijzigd
Eigenaar van dit bedrijf? Klik hier om uw gegevens aan te passen
Adres

Postbus 1132
3800 BC Amersfoort
Nederland

Royal HaskoningDHV biedt diverse diensten aan op het gebied van externe veiligheid. Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring met de geldende wet- en regelgeving zoals het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb), Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo). We zijn bekend met de eisen en verwachtingen vanuit het bevoegd gezag en kunnen u daarom optimaal ondersteunen bij het vinden een oplossing voor uw vraag of probleem.

Ladingstromen