PACT pilot

Port of Amsterdam werkt samen met ketenpartners in de Amsterdamse havenregio o.a. om vertraging in de haven te verminderen. Een van de initiatieven is de PACT pilot.

Resultaten PACT pilot

  • Terminals: minder telefoonverkeer
  • Agenten: minder telefoonverkeer
  • Port of Amsterdam: minder overbestelling
Arrivals scheepsbewegingen Amsterdam

Samenwerking door data te delen

PACT is de afkorting voor Port of Amsterdam Collaboration Tool, het online platform waarmee we willen samenwerken. De naam PACT staat ook symbool voor de wijze waarop we als havengemeenschap met elkaar samenwerken om de aanloop in de haven te optimaliseren.

In de PACT pilot is het doel specifieke data-elementen met elkaar te delen, waardoor vertrekkende tankers beter te voorspellen en te plannen zijn. Met als gezamenlijk resultaat minder vertraging in de haven. Om deze pilot zo concreet mogelijk te maken, is gekozen voor vertrekkende olietankers.

Pact pilot scherm overzicht

Werkwijze PACT pilot

Deelnemers aan de pilot geven eerder in het bestelproces een update wanneer ze aan de laatste stap van hun operationele proces zijn begonnen. Dit is de zogenaamde ETCF90 (Estimated Time Cargo Finished 90%). De agent krijgt hiervan een notificatie en mag pas als hij deze notificatie ontvangt een bestelling plaatsen. Onder bestelling verstaan we het bestellen van loodsen en sleepboten en het reserveren van de sluis.

De PACT pilot heeft de eerste zes maanden van 2022 plaatsgevonden.

Beroepen in de Amsterdamse haven

Toegevoegde waarde voor de deelnemers

De pilot is met de deelnemende partijen geëvalueerd en de resultaten geven genoeg aanleiding deze aanpak verder te continueren. De toegevoegde waarde voor de terminals is dat ze langer van tevoren kunnen plannen en minder telefoonverkeer nodig is met de agent. Dit komt onder andere door heel bewust om te gaan met de ETCF90%. Voor de agent is de toegevoegde waarde minder telefoonverkeer. Telefoonverkeer blijft echter wel nodig om het werk te kunnen doen. Voor Port of Amsterdam is de toegevoegde waarde minder overbestelling waardoor de sluizen, loodsen- en sleepboten efficiënter gebruikt kunnen worden. Zo verminderen we met elkaar vertraging in de haven.

Rollen MyPort

Follow up PACT pilot

De volgende fase is bepalen hoe we deze werkwijze verder kunnen uitrollen binnen de Amsterdamse havengemeenschap en hoe we het uiteindelijke platform online kunnen realiseren. Zodra hierover meer bekend is, wordt dat gecommuniceerd, onder andere op MyPort.