UPDATE: Verziltingsbeeld 4 augustus

Nieuwsbericht | Scheepvaart • 04 / 08 / 2023

Dit is het verziltingsbeeld van 4 augustus.

Z5 waarde en toelichting 
De Z5 waarde is flink gedaald en is nu 2876 mg/l.  

Het debiet Weesp (Q5) is ongeveer hetzelfde gebleven en is nu 51 m3/s. Het debiet Lobith (Q-Lobith) is iets gestegen, naar 1889 m3/s.  

Geen maatregelen meer 
Omdat de Z5 waarde flink is gedaald onder de 3000 mg/l is besloten om per vrijdag 4 augustus het geoptimaliseerd schutten af te schalen. Dat betekent dat we weer aanbod gestuurd gaan schutten. Zoals hieronder ook in de infographic is aangegeven. 

Verwachtingen 
Komende dagen staat er nog aardig wat regen op de planning. De verwachting is dat het vanaf 9 augustus weer iets droger wordt. 
 
Omdat de waardes er gunstig uitzien wordt de frequentie van de zoutcalls tussen CNB en RWS afgeschaald naar één keer per week. Vanaf nu sturen we, zolang we niet in de alertheidsfase zitten, het verziltingsbeeld één keer in de twee weken. Dat betekent dat je de volgende mail ontvangt op 18 augustus. 
 
Indien er in de tussentijd veranderingen of updates zijn, word je uiteraard geïnformeerd. 
 
Contact 
Neem voor operationele vragen contact op met de Manager Operatie van Dienst via 020-523 4692. Voor commerciële vragen kun je terecht bij je commercieel manager van Port of Amsterdam. 

 

ENGLISH VERSION

Z5 value and clarification 
The Z5 value has decreased significantly to 2876 mg/l.  

The discharge Weesp (Q5) has stayed approximately the same at 51 m3/s. The discharge Lobith (Q-Lobith) has risen slightly to 1889 m3/s.  

No more measures 

Because the Z5 value has decreased beneath 3000 mg/l, we have decided to stop the optimized lock passages starting Friday 4 August. This means we will organize the lock passages in accordance with demand. The infographic below shows what this entails.  

Expectations 
A lot of rainfall is expected in the coming days. From August 9, the expectation is it will stay dryer.  
Because the values seem favorable, the frequency of the salt calls between CNB and RWS has been scaled down to once a week. From now on, as long as we are not in the alertness phase, the salinisation overview will be sent out every two weeks. You can expect the next mailing on August 18.  

If there are any changes or updates in the meantime, you will be informed.  
Contact 

For operational enquiries, please contact our Manager Operations Services on 020-523 4692. For commercial enquiries, you can reach out to the Commercial Manager at Port of Amsterdam.