UPDATE: Verziltingsbeeld 29 september

Nieuwsbericht | Scheepvaart • 29 / 09 / 2023

Dit is het verziltingsbeeld van 29 september.

Z5 waarde en toelichting 
De Z5 waarde is sinds het laatste verziltingsbeeld van vrijdag 22 september afgenomen en is nu 3352 mg/l. Het debiet Weesp (Q5) is gedaald en is nu 29,18 m3/s. Het debiet Lobith (Q-Lobith) is 1254 m3/s. 

Verwachtingen 
Tussen 1 en 7 oktober zijn er werkzaamheden aan de WIS. Het debiet bij Weesp zal hierdoor lager worden. Ook wordt er weinig regen verwacht. Hierdoor is de verwachting dat de Z5 waarde volgende week zal stijgen.  

Maatregelen  
Omdat de Z5 waarde onder de 3500 mg/l zit, zitten we op dit moment niet meer in de alertheidsfase en blijven we aanbod gestuurd schutten. Wel is de verwachting dat de Z5 waarde, onder andere door de werkzaamheden aan de WIS, zal stijgen en we weer in de alertheidsfase komen. Maar omdat we vanaf 30 september niet meer in het groeiseizoen zitten, verwachten we dat er geen extra maatregelen nodig zijn. 

Dit is daarom het laatste verziltingsbeeld dat we dit jaar versturen. Mocht er in de tussentijd toch iets veranderen, dan hoor je van ons. 

In mei 2024 organiseren we weer een informatiebijeenkomst om de aanpak voor volgende zomer te bespreken.  

Enquête 
We zijn erg benieuwd hoe je de afgelopen maanden de informatievoorziening vanuit Port of Amsterdam en Rijkswaterstaat hebt ervaren. Zijn er dingen die we beter of anders kunnen doen? In de korte enquête die mee is gestuurd per mail vragen we naar je mening. Zou je deze met ons kunnen delen, door de enquête voor vrijdag 13 oktober in te vullen? Alvast hartelijk bedankt hiervoor! 

Contact 
We willen graag iedereen bedanken voor de medewerking, het begrip en vertrouwen. Heb je toch nog vragen? Neem dan voor operationele vragen contact op met de Manager Operatie van Dienst via 020-523 4692. Voor commerciële vragen kun je terecht bij je commercieel manager van Port of Amsterdam. 

ENGLISH VERSION

Z5 value and clarification  
The Z5 value has decreased since the last salinisation overview, which was sent out on Friday September 11, and is now at 3352 mg/l. The discharge Weesp (Q5) has decreased to 29,18 m3/s. The discharge Lobith (Q-Lobith) is 1254 m3/s.  

Expectations 

Between October 1 and 7, WIS will be under construction. The discharge Weesp shall be lower as a result. Also, less rainfall is expected. Because of this, it is expected the Z5 value will rise again next week.  

Measures  

As the Z5 value is under 3500 mg/l, we are no longer in the alertness phase, and we will regulate the lock passages according to demand. The Z5 value is expected to rise again soon, because of the construction on the WIS, which will put us back in the alertness phase. But, as we are no longer in the growth season starting from September 30, we do not expect extra measures will be necessary.  

This will be the last salinisation overview sent out this year. If there are any changes or updates in the meantime, we will reach out again.  

In May 2024, we will host an information meeting to discuss next summer's approach to this issue. 

Questionnaire  

We are very curious how you have experienced Port of Amsterdam and Rijkswaterstaat's information service during the previous months. Are there things we can do better or different? In the short questionnaire below, we ask you to give your opinion. Would you be so kind to fill out the questionnaire, which has been sent via e-mail, before Friday, October 13? Thanks in advance! for your participation!  

Contact 

We would like to thank everyone for their participation, understanding and trust. Do you have any questions? For operational enquiries, please contact our Manager Operations Services on 020-523 4692. For commercial enquiries, you can reach out to the Commercial Manager at Port of Amsterdam.