UPDATE: Verziltingsbeeld 28 juli

Nieuwsbericht | Scheepvaart • 28 / 07 / 2023

Dit is het verziltingsbeeld van 28 juli 2023.

Z5 waarde en toelichting 
De Z5 waarde is de afgelopen dagen iets gedaald en is nu 3588 mg/l.  

Het debiet Weesp (Q5) is gelijk gebleven op 40 m3/s. Het debiet Lobith (Q-Lobith) is iets gedaald, naar 1062 m3/s. De afgelopen weken werd er extra water ingelaten bij Muiden en Schellingwoude en dat gebeurt nog steeds. 

Verwachtingen 
Komende dagen wordt neerslag voorspeld, met name zondag en maandag lijkt er veel te vallen. Hierdoor gaan de waterschappen mogelijk ook weer water afvoeren naar het ARK/NZK. 

Maatregelen onveranderd 
Er vinden geen veranderingen plaats ten opzichte van de huidige situatie. We blijven de komende dagen in de alertheidsfase waarbij we geoptimaliseerd schutten. 

Begin volgende week bekijken we de situatie opnieuw. Dit verziltingsbeeld versturen we wekelijks op vrijdag. Indien er in de tussentijd veranderingen of updates zijn, dan ontvang je het verziltingsbeeld eerder. 

Contact 
Neem voor operationele vragen contact op met de Manager Operatie van Dienst via 020-523 4692. Voor commerciële vragen kun je terecht bij je commercieel manager van Port of Amsterdam.  

ENGLISH VERSION 

This is the salinisation overview for July 28 2023.  

Z5 value and clarification 
The Z5 value has increased slightly over the past few days and is now 3588 mg/l.   

The discharge Weesp (Q5) has stayed the same at 40 m3/s. The discharge Lobith (Q-Lobith) has slightly decreased, to 1062 m3/s. As in the last few weeks, extra water is still being released at Muiden and Schellingwoude. 

Expectations 

Rainfall has been predicted for the coming days, especially on Sunday and Monday. Because of this, the water authorities might start draining water from the ARK/NZK again.  

Measures unchanged 

There are no changes compared to the current situation. This means that the current lock regime, where we have optimized lock passages, will stay in force. 

At the start of next week, we will review the situation again. This salinisation overview is sent every Friday. If there are changes or updates in the meantime, you will receive the salinisation overview earlier. 

Contact 

For operational enquiries, please contact our Manager Operations Services on 020-523 4692. For commercial enquiries, you can reach out to the Commercial Manager at Port of Amsterdam.