UPDATE: Verziltingsbeeld 21 juli

Nieuwsbericht | Scheepvaart • 24 / 07 / 2023

Dit is het verziltingsbeeld van 21 juli 2023.

Z5 waarde en toelichting
De Z5 waarde is de afgelopen dagen iets toegenomen en is nu 3782 mg/l. 
Het debiet Weesp (Q5) is gestegen naar 40 m3/s. Het debiet Lobith (Q-Lobith) is ook iets gestegen, naar 1230 m3/s. De afgelopen weken werd er extra water ingelaten bij Muiden en Schellingwoude en dat gebeurt nog steeds.

Verwachting
De Z5 lijkt de komende dagen te stabiliseren. Er wordt wat neerslag verwacht, zeker in het weekend. Het debiet bij Lobith daalt de komende week naar ongeveer 1000 m3/2. Dit heeft momenteel weinig invloed op de wateraanvoer richting het ARK/NZK.

Maatregelen onveranderd
Er vinden geen veranderingen plaats ten opzichte van de huidige situatie. Dit betekent dat het huidige schutregime, waarbij we geoptimaliseerd schutten, van kracht blijft.
Begin volgende week bekijken we de situatie opnieuw. Dit verziltingsbeeld versturen we wekelijks op vrijdag. Indien er in de tussentijd veranderingen of updates zijn, dan ontvang je het verziltingsbeeld eerder.

Contact
Neem voor operationele vragen contact op met de Manager Operatie van Dienst via 020-523 4692. Voor commerciële vragen kun je terecht bij je commercieel manager van Port of Amsterdam.

ENGLISH VERSION

Z5 value and clarification
The Z5 value has increased slightly over the past few days and is now 3782 mg/l.  
The discharge Weesp (Q5) has increased to 40 m3/s. The discharge Lobith (Q-Lobith) has also increased, to 1230 m3/s. As in the last few weeks, extra water is still being released at Muiden and Schellingwoude.

Expectation
It seems like the Z5 value will stabilise in the coming days. Some rainfall is expected, especially over the weekend. The discharge at Lobith will decrease to about 1000 m3/2 over the coming week. This currently has little impact on the water supply towards the ARK/NZK.

Measures

There are no changes compared to the current situation. This means that the current lock regime, where we have optimized lock passages, will stay in force.

At the start of next week, we will review the situation again. This salinisation overview is sent every Friday. If there are changes or updates in the meantime, you will receive the salinisation overview earlier.

Contact
For operational enquiries, please contact our Manager Operations Services on 020-523 4692. For commercial enquiries, you can reach out to the Commercial Manager at Port of Amsterdam.