UPDATE: Verziltingsbeeld 18 september

Nieuwsbericht | Scheepvaart • 22 / 09 / 2023

Dit is het verziltingsbeeld van 18 september.

Z5 waarde en toelichting 

De Z5 waarde is sinds het laatste verziltingsbeeld van maandag 18 september afgenomen en komt nu uit op 3567 mg/l. Het debiet Weesp (Q5) is gedaald en is nu 36,16 m3/s en het debiet Lobith (Q-Lobith) is 1241 m3/s. 

Verwachtingen 

De Z5 waarde is op dit moment dalende en de verwachting is dat deze nog wat verder zal dalen. Daarnaast zal het debiet bij Lobith de komende dagen stijgen.    

Geen maatregelen schutbedrijf 

De Z5 waarde is op dit moment hoger dan de 3500 mg/l, dit betekent dat we in de alertheidsfase zitten. Vanwege de dalende Z5 waarde, het stijgen van het debiet bij Lobith en omdat het einde van de zomer in zicht is, nemen we geen schutmaatregelen. We blijven daarom aanbod gestuurd schutten. 

Volgende week bekijken we de situatie opnieuw. Zolang we in de alertheidsfase zitten ontvangen jullie een keer per week, op vrijdag het verziltingsbeeld. Indien in de tussentijd veranderingen of updates zijn, dan ontvang je het verziltingsbeeld eerder. 

Contact 
Neem voor operationele vragen contact op met de Manager Operatie van Dienst via 020-523 4692. Voor commerciële vragen kun je terecht bij je commercieel manager van Port of Amsterdam. 

ENGLISH VERSION

Z5 value and clarification

The Z5 value has decreased since the last salinisation overview was sent out on Monday18 September, and is now at 3567 mg/l. The discharge Weesp (Q5) has decreased to 36,16 m3/s and the discharge Lobith (Q-Lobith) is 1241 m3/s.  

Expectations 

The Z5 value is currently decreasing, and it is expected that it will decrease more. Also, the discharge Lobith will rise in the coming days.  

No extra measures 

The Z5 value is higher than 3500 mg/l at this current moment, which means we are in the alertness phase. Due to the expectation that the Z5 value will further decrease, the increase at the discharge Lobith and with summer ending, we will not be taking extra measures regarding the lock passages and structure the lock passages according to demand.  

The situation will be evaluated next week. As long as we are in the Alertness phase, you will receive the salinisation overview weekly, on Fridays. If there are any changes or updates in the meantime, you will receive the salinisation overview earlier.  

Contact

For operational enquiries, please contact our Manager Operations Services on 020-523 4692. For commercial enquiries, you can reach out to the commercial manager at Port of Amsterdam.