UPDATE: Verziltingsbeeld 15 september

Nieuwsbericht | Scheepvaart • 15 / 09 / 2023

Dit is het verziltingsbeeld van 15 september 2023.

Z5 waarde en toelichting

De Z5 waarde is sinds het laatste verziltingsbeeld van 1 september toegenomen en komt nu uit op 3390 mg/l. Het debiet Weesp is gedaald en staat op 32,34 m3/s. Het debiet Lobith (Q-Lobith) is ook iets gedaald naar 1501 m3/s. 

Verwachting

De verwachting is dat de Z5 waarde rondom de huidige waarde zal blijven schommelen. Naar verwachting zal het debiet bij Lobith na het weekend weer stijgen, daarnaast wordt er volgende week ook neerslag verwacht.  

Geen schutmaatregelen
Omdat de Z5 waarde onder de 3500 mg/l zit blijft de situatie hetzelfde als de afgelopen weken. Naar verwachting komt er deze week water onze kant op en met het einde van de zomer in zicht, zijn er nu geen schutmaatregelen nodig. We blijven daarom aanbod gestuurd schutten. 
 
Je ontvangt, zolang we niet in de alertheidsfase zitten, het verziltingsbeeld één keer in de twee weken. Dat betekent dat je het volgende verziltingsbeeld ontvangt op 29 september. Indien er in de tussentijd veranderingen of updates zijn, word je uiteraard geïnformeerd.

Kort enquête bij volgende verziltingsbeeld

Het volgende verziltingsbeeld wordt op 29 september gedeeld en zal ook de laatste zijn van dit jaar. Wij willen in die editie een aantal vragen aan je stellen. De feedback is voor ons belangrijk voor de evaluatie en voor het eventueel aanscherpen van ons beleid. Deelname vergt maximaal drie minuten. Alvast veel dank voor je medewerking.

Contact
Neem voor operationele vragen contact op met de Manager Operatie van Dienst via 020-523 4692. Voor commerciële vragen kun je terecht bij je commercieel manager van Port of Amsterdam.

ENGLISH VERSION

Z5 value and clarification

The Z5 value has increased since the last salinisation overview from 1 September, and is nw 3390 mg/l. The discharge Weesp has decreased, and is now at 32,34 m3/s. The discharge Lobith (QLobith) has slightly decreased to 1501 m3/s.  

Expectation

The Z5 value is expected to fluctuate, but stay approximately the same as it is now. The discharge Lobith is expected to rise after this weekend. Moreover, rainfall is expected next week.  

No more measures

Because the Z5 value is under 3500 mg/l, the situation will stay the same as in previous weeks. As more water is expected to arrive and the end of summer is nearing, lock passage measures are no longer necessary.

The lock passages will be arranged according to demand. 

As long as we are not in the Alertness phase, you will receive the salinisation overview every two weeks. The next salinisation overview will be sent out on 29 September. You will be informed if there are any changes or updates in the meantime.

Short questionnaire attached to next salinisation overview

The next salinisation overview will be sent on 29 September and will be the last of the year. In the overview, a couple of questions will be added. The feedback is important for our evaluation and for potential adjustments to our policy. Participation requires three minutes of your time. Thanks in advance for your cooperation.  

Contact
For operational enquiries, please contact our Manager Operations Services on 020-523 4692. For commercial enquiries, you can reach out to the commercial manager at Port of Amsterdam.