Lock Schedule: planning sluizen en werkinstructie

Zeesluis IJmuiden_baken

Planning sluizen

De beschikbaarheid en actuele planning van de Noordersluis dan wel Zeesluis IJmuiden zie je in de Lock Schedule.

 
Handelsketen

Planning slepers en loodsen

Informatie over de beschikbaarheid van slepers en loodsen leveren onze partners: Port Towage Amsterdam en de Regionale Loodsencorporatie.

De verticale lijnen naast de sluisplanning tonen de beschikbaarheid. Klik links op de button Pilots/Tugs voor IJmuiden en rechts op de button Pilot/Tugs voor Amsterdam.

De opbouw is als volgt:

  • Beschikbaarheid slepers: Normaal, Beperkt of Laag (resp. Groen, Geel, Rood)
  • Loodsdienst status: Normaal, Stormbeloodsing klein, Stormbeloodsing alles (resp. Groen, Geel, Oranje).
Obstructies

Het belletje naast de titel toont de verwachte stremmingen.  Als een stremming afwijkt van de getoonde planning, dan is de getoonde planning leidend.

LockSchedule

Lock Schedule werkinstructie

Inplannen

De Divisie Havenmeester van Port of Amsterdam plant inkomende schepen vanaf 48 uur voor een schutting in. Uitgaande schepen worden vanaf 24 uur voor een schutting ingepland.
De schutplanning wordt nagenoeg real time vanuit het Havenmeester Management Informatiesysteem (HaMIS) in de Lock Schedule getoond.

Inplanbron

De sluisplanning is gebaseerd op de gegevens (ETA en ETD-ligplaats) die scheepsagenten invoeren in het Port Community Systeem (PCS).
Voor de planning geldt dat de scheepsagent die als eerste een schip voor een bepaald tijdstip via het PCS aanmeldt de sluisreservering krijgt toegekend, mits dit in de planning past.

Tijschepen

Een uitzondering kan worden gemaakt bij de komst van zogenaamde tijschepen. Deze schepen hebben voorrang omdat zij voor de sluispassage afhankelijk zijn van de waterstand en de stroming. Bij een gelijktijdig gewenste schuttijd heeft een tijschip voorrang. Het andere schip schuift door naar de eerstvolgende vrije plek in de planning.

Bevestiging

De sluisreservering voor een uitgaand schip moet door de scheepsagent definitief gemaakt worden. Dit wordt gedaan door het schip uiterlijk 6 uur voor de opgegeven vertrektijd (ETD-ligplaats) te bestellen. Niet definitief gemaakte sluisreserveringen vervallen.

Wijzigingen in ETA of ETD

Als de ETA of de ETD van een schip wijzigt, dan kan de reservering gewijzigd worden. Wijzigingen moeten door scheepsagenten via PCS worden doorgegeven.

Stuurt een schip/kapitein een afwijkende ETA aan zowel Port of Amsterdam als aan het agentschap? Dan verwerkt Port of Amsterdam deze update. Tenzij de agent uit zichzelf anders bepaalt of dat het schip al de status ‘tot nader order buiten blijven (TNOBB)’ heeft.

Als er ruimte komt in de planning op een tijdstip dat eerder door een agent was gewenst, wordt de betreffende agent hierover geïnformeerd door de Divisie Havenmeester. De agent moet dan zelf zijn aanvraag voor de sluisplanning wijzigen in PCS.

ETD onbekend

Scheepsagenten worden verzocht om het ETD-ligplaats veld in het PCS leeg te laten, zolang de ETD van de uitgaande reis nog onbekend of onnauwkeurig is.

Overige werkafspraken

De Lock Schedule heeft een expliciete relatie met:

  • De ‘Samenschutregeling’ - onderdeel van CNB besluit nummer CNB/2013/138;
  • De ‘Beleidsregels passage marginale schepen door de Noordersluis IJmuiden en het Noordzeekanaal’ - Basijn nummer CNB/2011/33;
  • Tijpoortregeling IJgeul - maart 2016;
  • De ‘Regeling Scheepsbewegingen’. De werkafspraken - voor zover afwijkend aan de geldende regeling – worden via commissie scheepsbewegingen vastgelegd in de regeling.

De vastgestelde werkafspraken vind je online als PDF.